Salgs- og leveringsbetingelser

byLi betaler forsendelsesomkostningerne i Danmark ved ordrer over 4.999 DKK eks. moms. Ved ordrer mindre end 5.000 DKK eks. moms pålægges køber fragtomkostningerne. Ved forsendelse af varer udenfor Danmark pålægges køber altid fragtomkostningerne. Vi sender med GLS. 

Køber skal ved varemodtagelse kontrollere, at de modtagne varer svarer til det bestilte og fakturerede. Ved eventuelle fejl og mangler skal køber inden 7 dage fra varemodtagelse rette henvendelse til byLi.

Leveringsomkostninger:
Europa 0-1 kg = 15 EUR 
Europa 1-5 kg = 19 EUR
Europa 5-10 kg = 24 EUR
Europa 10-15 kg = 32 EUR

Sverige 0-1 kg = 19 EUR 
Sverige 1-5 kg = 24 EUR
Sverige 5-10 kg = 31 EUR
Sverige 10-15 kg = 37 EUR

Norge 0-1 kg = 26 EUR 
Norge 1-5 kg = 31 EUR
Norge 5-10 kg = 39 EUR
Norge 10-15 kg = 46 EUR

Danmark 0-1 kg = 49 DKK 
Danmark 1-5 kg = 62 DKK
Danmark 5-10 kg = 81 DKK
Danmark 10-15 kg = 122 DKK
DK – fri fragt på ordre over 4.999 DKK

TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE

En aftale er først indgået, når kunden har placeret en ordre og byLi har bekræftet dette ved fremsendelse af en ordrebekræftelse. Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i ordrebekræftelsen som grundlag for leverancen.

ORDRE

byLi opererer ikke med minimumsordrer, men vil opfordre til at samle små ordrer til lidt større forsendelser.

BETALINGSBETINGELSER

ByLi tilbyder 30 dages betalingsfrist for faste kunder, som har handlet med byLi mere end 3 gange. For nye kunder gælder det, at betalingsfristen på de første 3 ordrer er 8 dage. Købesummen betales til den på fakturaen anviste bankkonto i Danmark uden omkostninger for byLi. byLi forbeholder sig retten til at tilbageholde ordrer, hvis kunden misligholder byLi’s betalingsbetingelser.

Ved overskridelse af betalingsbetingelserne beregnes der renter fra dagen efter sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker. Medmindre andet fremgår af fakturaen, sker rentetilskrivningen med 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. Køber betaler alle omkostninger ifm. eventuel overdragelse til inkasso. Indbetalinger afskrives først på renter og gebyrer og derefter hovedstolen.

REKLAMATION

Vi gør opmærksom på, at alle vores varer er syet af vintage materiale. Man vil ofte kunne se, at stoffet har været brugt. Brugstegn dækker over mindre pletter og slitage på stoffet påført ved tidligere brug. Vi ser disse brugstegn som et unika og et tegn på den historie stoffet har med sig, idet alt er syet af genbrugsmateriale. Vi håber derfor, at I som butik også kan se særligheden og det smukke i stoffets uperfekte udseende og den historie det bærer med sig, samt at I vil videreformidle det til Jeres kunder.

Da vores tøj er syet af saristoffer, vil ikke to stykker tøj være helt ens, hvorfor vi ikke kan tilbyde at ombytte en eventuel defekt vare til en helt magen til. I stedet ombytter vi en evt. reklamation til en vare magen til blot i en anden farve/print. 

I reklamationstilfælde vil en vare, efter byLi´s valg, blive afklaret med enten reparation eller ombytning. Vi tilbyder ikke kreditnota.

I alle tilfælde bortfalder al ret til reklamation senest efter 2 år regnet fra leveringsdatoen. byLi hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos køber eller hos tredjemand.

RETURNERING

Køber er ikke berettiget til at returnere modtagne varer, medmindre byLi skriftligt har erklæret at acceptere en returnering/ombytning. Såfremt det er accepteret, skal det returnerede altid være i samme stand som ved modtagelse, i modsatte fald kan byLi fratrække omkostninger, der måtte opstå som følge heraf. Forsendelse sker på købers regning og risiko. 

Retur adresse:

ByLi

Støvringgårdvej 20

8930 Randers NØ

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

ANNULLERING AF ORDRE

Køber er ikke berettiget til at annullere en afgiven ordre. En afgiven ordre kan efter anmodning kun annulleres, hvis byLi skriftligt accepterer dette. En annullering af en afgiven ordre vil blive pålagt et gebyr til dækning af byLi’s omkostninger. Ved annullering beregnes et gebyr på 30 % af ordrebeløbet.

byLi forbeholder sig ret til at annullere købers ordre og pålægge køber et gebyr på 30 % af ordrebeløbet, når annulleringen sker som følge af købers manglende betaling. 

PRISER

Alle priser er anført eksklusiv moms og andre offentlige skatter og afgifter (ved internationale salg tillige eksklusiv told og anden udgift).

Priserne er eksklusiv alle afgifter og omkostninger, som påløber efter varens levering.

FORCE MAJEURE

Alle tilbud og salg, sker med forbehold for force majeure, såsom strejke, lockout, prisforhøjelser, driftsforstyrrelser, krig, m.v.